Sikkerhet og rettigheter

1. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I ALLERGIMAT.NO OG PKU.ALLERGIMAT.NO
Når du bruker nettsiden vår, utfører kjøp i nettbutikken eller er i kontakt med oss, vil AllergiMat.no og pku.allergimat.no behandle personopplysninger om deg. En personopplysning er en opplysning som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson. AllergiMat.no og pku.allergimat.no arbeider kontinuerlig for å ivareta ditt personvern når du benytter våre tjenester og behandler alle dine personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven. I denne personvernerklæringen finner du derfor informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

AllergiMat.no og pku.allergimat.no er behandlingsansvarlig for de personopplysningene vi behandler. Kontaktinformasjonen til AllergiMat.no og pku.allergimat.no er:

Adresse: Tollbodgata 6, 4611 Kristiansand
E-post: post@AllergiMat.no
Telefon: 38 17 18 19
Organisasjonsnr.: 982 547 822

2. HVA SLAGS PERSONOPPLYSNINGER SAMLER VI INN OG HVORFOR GJØR VI DETTE?
Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

2.1 Kundeprofil
Når du registrerer deg på vår nettside må du oppgi følgende personopplysninger som lagres hos oss; navn, e-postadresse, adresse, mobilnummer, og fødselsdato. Vi trenger disse personopplysningene for at du skal kunne opprette en brukerkonto slik at du kan logge inn på våre sider. Når du registrerer en kundekonto hos AllergiMat.no og pku.allergimat.no vil du også opprette et passord. Passordet ditt er personlig og vil ikke være tilgjengelig for andre enn deg. Personopplysninger i forbindelse med din registrere konto lagres i opptil 2 år fra kunden sist av aktiv.

2.2 Handel i nettbutikk
Når du handler i nettbutikken til AllergiMat.no og pku.allergimat.no, lagrer vi informasjon om navn, adresse, telefonnummer, e-post. Når du er innlogget og handler i AllergiMat.no og pku.allergimat.no’ nettbutikk, vil vi for en periode spare på ordredetaljer og ordrehistorikken på din brukerkonto. Vi behandler kun de personopplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne håndtere din ordre på en sikker og trygg måte, samt gjennomføre våre forpliktelser overfor deg ved handel på AllergiMat.no og pku.allergimat.no. Opplysningene som lagres hos AllergiMat.no og pku.allergimat.no brukes i forbindelse med utsendelse av din ordre samt påfølgende oppfølging og muligheten til å kontakte deg om det skulle være nødvendig. Videre trenger vi å oppbevare denne informasjonen for å kunne utføre vårt regnskap, beregne avgifter samt behandle dine eventuelle returer og reklamasjoner. Ordrehistorikken lagrer vi også for at du skal ha oversikt over hva du har kjøpt hos oss.

2.3 Reseptbelagte produkter
På pku.allergimat.no kan du bestille reseptbelagte PKU produkter. Vi vil lagre navn, adresse, e-post, mobilnummer og eventuelt utleveringsapotek dersom tjenesten gjelder klargjøring av e-resept.

Ved kjøp av reseptbelagte PKU produkter, behandler pku.allergimat.no kun de personopplysninger som er nødvendig for at din reseptordre behandles på en betryggende måte og for å kunne ekspedere, klargjøre og sende dine produkter til deg som ønsket.

Informasjon om reseptordrer og hvilke produkter du bestiller blir kun behandlet i apotekenes eget system, FarmaPro.

2.4 Kortnummer
Vi samarbeider med Nets for at du skal være sikker på at dine persondata ikke kommer på avveie. Kredittkortnummeret ditt gjøres ikke tilgjengelig for nettbutikken og all kommunikasjon foregår kryptert.

2.5 Markedsføring
Når du registrerer en brukerprofil på AllergiMat.no, kan du samtykke til at vi sender deg markedsføring, nyhetsbrev og annen informasjon om vår virksomhet. Vi vil kontakte deg per e-post, sms eller per post, avhengig av hvilken kommunikasjonsform du har samtykket til. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg for å kunne sende deg gode tilbud og holde deg oppdatert. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å redigere din brukerprofil eller ved å kontakte AllergiMat.no direkte.

2.6 Deltagelse i nettkonkurranser og spørreundersøkelser
Ved deltagelse i en nettkonkurranse, og ved svar på ulike spørreundersøkelser vil vi spare på informasjon som navn, adresse og e-post. Dette gjør vi for at vi skal kunne gjennomføre konkurransen eller spørreundersøkelsen, og for å kunne sende deg eventuelle premier i etterkant. Dine opplysninger vil slettes umiddelbart etter at konkurransen eller undersøkelsen er gjennomført.

2.7 Henvendelser til kundesenteret
Dersom du kontakter AllergiMat.no og pku.allergimat.no via vårt kundesenter per e-post eller telefon, vil vi besvare de henvendelser som kommer inn til oss. Vi vil lagre navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelt andre personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for AllergiMat.no og pku.allergimat.no å lagre dine personopplysninger for å kunne sikre deg god service og oppfølging og for å kunne gi deg bedre service når du eventuelt ved en senere anledning tar kontakt med vårt kundesenter eller salgsavdeling.

Vi anbefaler ikke at du i kommunikasjon med kundesenteret eller salgsavdelingen sender fra deg sensitive personopplysninger.

2.8 IP-adresse og cookies
For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker AllergiMat.no og pku.allergimat.no’ digitale tjenester, vil derfor din IP-adresse registreres. I tillegg vil informasjon om din nettleser, operativsystem og hvilken nettside du siste besøkte registreres. Vi lagrer disse opplysningene på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. AllergiMat.no og pku.allergimat.no ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk og for å analysere aggregerte tall. AllergiMat.no og pku.allergimat.no kan derfor ikke spore deg som enkeltperson. 
Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her.

3. UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL ANDRE
Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen til f.eks offentlige myndigheter.

Reseptopplysningene dine blir utlevert til HELFO og Regionale Helseforetak i forbindelse refusjonsoppgjør. Det sendes tilbake informasjon om hvilke reseptpliktige PKU produkter du har fått utlevert til Reseptformidleren. Reseptformidleren plikter å videresende informasjon om utleverte legemidler til kjernejournal og til legen som rekvirerte resepten, og eventuelt til fastlegen.
Enkelte aktører kan med hjemmel i lov kan kreve at opplysninger utleveres til dem.

4. DATABEHANDLERE
En databehandler kan samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Ingen av våre databehandlere kan bruke eller oppgi dine personopplysninger til andre formål uten din tillatelse.

AllergiMat.no og pku.allergimat.no kan bruke databehandlere til å drifte den tekniske delen av databehandlingen. Når du handler i nettbutikken, vil AllergiMat.no og pku.allergimat.no også utlevere personopplysninger til våre transportører for at de skal kunne levere varene til deg og gi deg nærmere informasjon om transport av din ordre.

Vi vil ikke dele personopplysninger med våre databehandlere i større utstrekning enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen.
Behandling av personopplysninger som vi foretar skje innenfor EU/EØS-området. Hvis vi overfører personopplysninger utenfor EU/EØS-området, vil vi forsikre oss om at overføringen skjer i samsvar med gjeldende lovgivning og at det er inngått tilfredsstillende databehandleravtaler.

5. LAGRINGSTID
Vi lagrer ikke personopplysninger i lengre og i større grad enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen med mindre det er lovpålagt, for eksempel gjennom regnskapsloven og apotekloven.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Hvor raskt personopplysningene blir slettet vil variere. Så lenge du har en brukerprofil hos AllergiMat.no og pku.allergimat.no, vil vi ikke slette dine personopplysninger. Dersom du sletter profilen din på AllergiMat.no og pku.allergimat.no, vil også personopplysningene knyttet til din profil slettes.

6. ANSVARSBEGRENSNING
Systemene i AllergiMat.no og pku.allergimat.no som håndterer dine sensitive personopplysninger i forbindelse med nettkjøp er utviklet og sikret på en slik måte at disse opplysningene ikke skal kunne komme på avveie.

Dersom du velger å avgi sensitive personopplysninger til oss på annen måte, kan AllergiMat.no og pku.allergimat.no ikke ta ansvar for hvordan disse personopplysningene håndteres.

7. DINE RETTIGHETER
Du kan til enhver tid styre dine samtykker når du er logget inn på AllergiMat.no og pku.allergimat.no. Som innlogget på AllergiMat.no og pku.allergimat.no har du innsyn i dine personopplysninger og din kjøpshistorikk.

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

AllergiMat.no og pku.allergimat.no har laget skjemaer som du kan fylle ut og sende til oss for å utøve dine rettigheter knyttet til begjæring av innsyn, retting, sletting osv. Skjemaene er tilgjengelig i apotek eller på AllergiMat.no og pku.allergimat.no. Ferdig utfylt skjema kan returneres til oss på post@AllergiMat.no.
Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din ved å legge ved kopi av ID før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir deg tilgang til dine personopplysninger - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

8. KLAGER
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, finner du et klageskjema på AllergiMat.no og pku.allergimat.no eller i apotek som kan fylles ut og sendes inn til oss på post@AllergiMat.no. Du kan også klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: 
www.datatilsynet.no.

AllergiMat.no og pku.allergimat.no har et eget personvernombud for å sikre en trygg og god behandling av personopplysninger. Opplever du brudd, eller mistanke om brudd på personopplysningssikkerheten, kan du kontakte vårt personvernombud på personvern@boots.no.

9. ENDRINGER
Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i vår personvernerklæring. Oppdatert informasjon vil finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Her kan du laste ned aktuelle skjemaer:

Innsynsbegjæring

Klagehåndtering

Slettebegjæring

Tilbake

Handlekurv

Handlekurven er tom

Det er lett å handle hos oss!

  • Klikk på produkter øverst til venstre for å få opp produktkategoriene.
  • Du finner alle AllergiMat.no produktene i venstre meny. Du kan også finne produktene alfabetisk eller ved å søke
  • Dersom du handler for over 700 kr er frakten gratis!

Nyhetsbrev

Registrer din e-postadresse for å motta tips og tilbud fra AllergiMat.no


Vi gir ikke opplysninger videre til 3.part